පළකල දිනය : Fri, Feb 16th, 2018

ඒකාබද්දය ජනපති මැදුරේ.. අලූත් ආණ්ඩුව සූදානම් ?

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයේ පක්‍ෂ නායකයන් මේ වන විට ජනාධිපති නිල නිවසට පැමිණ සිටී.

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග ඔවුන් විශේෂ සාකච්චාවක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

ඉදිරියේදී පිහිටුවන නව සන්ධාන ආණ්ඩුව සම්බන්දයෙන් මෙහිදී අදහස් හුවමාරු කරගනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Parliamentarians representing the Joint Opposition met with President Maithripala Sirisena today.

Meanwhile, Minister Susil Premajayantha has met with former president Mahinda Rajapaksa.

In the meantime, Deputy Minister Ranjan Ramanayake met with President Sirisena this morning.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button