පළකල දිනය : Mon, Mar 12th, 2018

කාලයත් සමඟ නවීකරණය වූ ලොව පුදුම හිතෙන ස්ථාන රැසක් (Photos)

ඈත අතීතයේ පටන් කාලයත් සමග මිනිසුන්ගේ ආර්ථික,සමාජීය,ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීයක්‍රමයන්ගේ සුවිශේෂී වර්ධනයක් සිදුවී ඇත.

ඒ අතුරින් මිනිසුන්ගේ ජනාවාසයන් වූ විවිධ නගරයන් ද නවීකරණයවී සහ ප්‍රතිසංස්කරණයවී ඇත.

නවීන තාක්ෂණය සහ සංවර්ධනය තුලින් ලොව ඉහලින්ම පවතින රටවල්හි පිහිටි සුවිශේෂී ස්ථානයන් මීට වසර ගණනාවකට පෙර සහ ඒවගේ වර්තමාන තත්වය මෙසේය,

එම ජායාරූප පහතින් බලන්න.

මේ පුදුම හිතෙන ජායාරූප මිතුරන්ටත් ශෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button