පළකල දිනය : Fri, Mar 30th, 2018

රංගන ශිල්පී පුබුදු චතුරංග හා මාෂි දෙවෙනි ගමනට හැඩ වුණු හැටි (Photos)

රංගන ශිල්පී පුබුදු චතුරංග හා මාෂි පසුගියදා විවාහ දිවියට පා තැබුවා.

අවුරුදු අටක ආදර කතාව සැබෑවක් කරගනිමින් මාෂි සහ පුබුදු අතිනත ගැනීම ගැන කවුරුත් වැඩි අවධානයක් යොමුකර තිබුණා.

මේ ඔවුන් දෙවැනි ගමනට හැඩවුණු ඡායාරූප කිහිපයක්.

PUBUDU & MASHI HOMECOMING MOMENTS

Photography : Studio Cloudy

Dressed By : Chandimal Jayasinghe

Bride & Groom Outfit Designer : Namal Balachandra

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button