පළකල දිනය : Thu, Apr 5th, 2018

කැළණි පන්සලේ පෞරාණික භාණ්ඩ සොරාගත් පාපතරයා ඇල්ලීමට උදව් අවශ්‍යයි !

කැළණිය රජමහා විහාරස්ථානයේ පෞරාණික භාණ්ඩ සොරා ගැනීමට සම්බන්ධ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය මහජන සහාය ඉල්ලා සිටියි.

කැළණිය පොලීසියට කළ පැමිණිල්ලක් අනුව කැළණිය පොලීසිය විහාරස්ථානයේ සවිකර තිබූ සී.සී.ටී.වී. කැමරා පද්ධති විමර්ශනය කිරීමෙන් පසුව සැකකරුවෙක් හඳුනාගෙන ඇත.

එම සැකකරුගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය වෙත පළකර ඇති අතර ඔහු පිළිබඳව තොරතුරු දන්නේ නම් පොලීසිය දැනුවත් කරන ලෙස පොලීසිය ඉල්ලා සිටියි.

ස්ථානාධිපති දිසා අපරාධ බස්නාහිර පළාත් උතුර – 071 – 6868675
කාර්යාලය 011-2947780
ස්ථානාධිපති කැළණිය – 071 8591593
පොලිස් ස්ථානය කැළණිය 011-2914666

කරුණාකර ඔබේ මිතුරන් දැනුවත් කර මේ මහා මිල කල නොහැකි පෞරාණික භාණ්ඩ සොරා ගත් සැකකරුවා සොයාගැනීමට පොලිසියට ඔබේ සහය ලබා දෙන්න.

මාධ්‍ය සදහා පොලිසිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ජායාරූපය පහතින් නරඹන්න.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button