වෙසක් උත්සවයට ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයේ කරපු සුපිරි නිර්මාණය (Photos)

වෙසක් කාලෙට එක එක විදිහට නිර්මාණය වුනු වෙසක් සැරසිලි දැකගන්න පුළුවන්නේ.

ඉතින් මේ කියන්න යන්නෙත් ඒවගේ හරි අපුරුවට නිර්මාණය වෙච්ච සුපිරි නිර්මාණයක් ගැනයි.

ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයන් විසින් සාදා ඇති මෙම වෙසක් නිර්මානය පැරණි ඉවතලන දුම්රිය ප්‍රවේශපත් 75,000 යොදා නිමවා ඇත.

එක වෙසක් කුඩුවක් සදාහා ප්‍රවේශපත් 2,500ක් යොදාගෙන ඇත.

එම නිර්මාණයේ ජායාරූප පහතින් බලන්න.

Pix by Anushka Udayangana Dodangoda

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button