පළකල දිනය : Wed, May 2nd, 2018

වෙසක් පොහොය දා බුකියම කතා කල තරුණිය මෙන්න ! (Photos)

පසුගිය වෙසක් පොහොයදා රාත්‍රියේදී ගංගාරාම වෙසක් කලාපය අසල සිටි කම්කරුවන් පිරිසකට ආහාර ලබාදෙන තරුණියකගේ ඡායාරූප පෙලක් පසුගිය දින කිහිපය තුල සමාජ ජාලා හරහා කතාබහට ලක්වුනු පුවත අප  වාර්තා කලා.

නමුත් එම තරුණිය කවුද යන්න පිළිබඳව මීට පෙර තොරතුරු සොයාගෙන තිබුනේ නැහැ.

කෙසේ නමුත් ඇය චලනි ශෙහානි නම් තරුණියක් බව මේ වනවිට සමාජ ජාලාතුල කතාබහට ලක්වනවා.

ඇයගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්..

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Displaying Comments 4
Have Your Say
  1. Herbert Stanley says:

    I am inviting you on Dubai,

  2. balaya says:

    well few years ago me and my wife gave food parcels to road cleaners in town hall. coz we dont like to give any thing to beggars around that area. then we left the country. so these thing are appreciable but not publicize like this. any way good work girl.

  3. anoja says:

    to dubai

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button