පළකල දිනය : Thu, May 17th, 2018

ලැම්බෝගිනි පරදන ශ්‍රී ලංකාවේම හදපු සුපිරි කාරය අපේ පාරට එකතු වෙන දිනය

2013 වසරේදී මරදාන ට්‍රීපෝලී මාකට් ප්‍රදේශය දැනුම උයනක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් වුනා. එලෙසින් ශ්‍රී ලංකාවට නව තාක්ෂණය සහ දැනුම මුසු කරන දැනුම උයනක් ලෙස ට්‍රිපෝලී මාර්කට් ප්‍රදේශය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව මරදාන ට්‍රීපෝලී මාර්කට් ප්‍රදේශයේ, එක්ස්පර්ට් සිටි ලිපිනයේ මෙහෙයුම් ඇරඹූ වේගා ඉනොවේෂන්ස් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවට අන්‍යන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත සුපිරි කාරයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ වැඩ කටයුතු ඇරඹුවා.

වාර්තා වන අන්දමට වේගා ඉනෝවේෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම මගින් එලෙසින් ආරම්භ කරන ලද වේගා සුපර් කාරයේ ව්‍යාපෘතිය මේ වනවිට 80%ක පමණ කටයුතු අවසන්ව තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීය වියතුන්ගේ දැනුමින් සිදුවන මෙම ව්‍යාපෘතියට මොරටුව සරසවියේ ඉංජිනේරුවන් පිරිසක් ඇතුලු දේශීය ඉංජීනේරුවන් සම්බන්ධව සිටිනවා.

ලොව රටවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සිය ව්‍යාපාරයන් සිදු කරනා කෝඩ්ජෙම් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී ආචාර්ය හර්ෂ සුභසිංහගේ සංකල්පයකට අනුව ආරම්භ වන වේගා සුපිරි කාරයේ ව්‍යාපෘතියට මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු ශෂිරංග ද සිල්වා ඇතුලු පිරිසක් සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා.

Yet the team behind the stunning Vega sports car has credentials and financial backing befitting similar passion projects emerging in California’s Silicon Valley The effort is the brainchild of technology entrepreneur Harsha Subasinghe, chief executive of Colombo-based Code Gen a developer of software for the travel and tourism industry. Building a luxury sports car is certainly a departure for Subasinghe but one with broader objectives than simply a quick zero to 60mph time. That’ll be 3.5 seconds, according to the Vega’s builders.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button