පළකල දිනය : Mon, May 21st, 2018

රාජකීය මංගල උත්සවය නිසා බුකිය ගිනියම් වූ හැටි (Photos)

ඕනම සිදුවීමක් වෙච්ච ගමන්ම මුහුණුපොත හරහා විවිධ දේවල් හුවමාරු වෙන්න පටන් ගන්නවා.

ඒ වගේ පසුගිය දා සිදුවුණු හැරී – මේගන් රාජකීය මංගල උත්සවය ගැනත් බුකිය පුරාම කතාවෙන්න පටන් ගත්තා.

මේ මංගල උත්සවය ගැන රසවින්දනාත්මක Post මුහුණුපොත පුරා දැන් හුවමාරු වෙනවා.

ඉතිං පාඨකයින්ගේ රසවින්දනය උදෙසා එවැනි Post කිහිපයක් අපි මේ විදිහට ගෙන එන්න හිතුවා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button