පළකල දිනය : Mon, Jun 11th, 2018

චන්දිමාල්ගේ ගෙරදට Income Tax එකෙන් පනියි (වීඩියෝ)

ලංකාවේ විශාලතම උපන්දිනය සැමරූ වේශනිරූපණ ශිල්පී චන්දිමාල් ජයසිංහගේ ගෙදරට Income Tax එකෙන් පැනපු බව චන්දිමාල් කියයි.

එහිදී ඔහුගෙන් මෙම සාදය වෙනුවෙන් වියදම් කරපු මුදල් පිළිබඳ කරුණ විමසා ඔවුන් විමසා තිබෙනවා.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලියකිවිලි චන්දිමාල් ජයසිංහ විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ පිළිබඳව සාකච්චාවකට සහභාගී වෙමින් ඔහු පැවැසුවේ මෙවැන්නකි.

වීඩියෝව පහතින් බලන්න.

(උපුටාගැනීම – සාරවිට)

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button