පළකල දිනය : Mon, Jun 18th, 2018

සිදූ එක තෑන දුවන කොට දoකුඩ බoඩා මිනිස්සු ළගට (විඩියෝව)

පසුගිය සති කීපයේ දoකුඩ බoඩා නාට්‍යයේ “අපි පන්සල ඉස්සරහ රේස් පැද්දේ නෑ රේස් පැද්ද තැන පන්සල තිබුනා “ වීඩියෝව අන්තරජාලයේ කාගේත් අවදානයට ලක්වෙච්ච මාතෘකාවක් මෙත් සමගම දoකුඩ බoඩා නාට්‍යයේ පොඩ්ඩෝ ටික අන්තර්ජාලයේ gossip මාතෘකාවක් බවට පත් උනා පසුගිය ඉරිදා සතිඅන්ත පුවත් පතක දoකුඩ බoඩා නාට්‍යයේ “පන්සල ළඟ රේස් පැදලා අන්තරජාලයේ හිට් උන පොඩ්ඩෝ “කියල සදහන් වීමත් සමග කලා ශේත්‍රය තුල දැනට ළමා අතර ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍යක් වන සිදූ නාටයේ සෝරත හාමුදුරුවන් ගේ චරිතයද දoකුඩ බoඩා ටෙලිනාට්යේ දoකුඩ බoඩා චරිතයද වඩා ජනප්‍රිය පිලිබඳ තර්කයක් මතුව තිබෙනවා

මේ පිළිබඳව විවිධ අදහස් අන්තරජාලයේ පලවූවා මේ නිසා සිදූ අතරත් දoකුඩ බoඩා අතරත් සීතල යුද්ධයක් හටගෙන ඇති බව ආරංචියි

පන්සල ඉස්සරහ රේස් පැද්දේ නෑ රේස් පදින තැන පන්සල තිබ්බා

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button