පළකල දිනය : Tue, Jun 19th, 2018

රජ පවුලේ තේ පැන් සාදයෙන් මතුවූ අරුම පුදුම සම්ප‍්‍රදායක් (Photos)

බි‍්‍රතාන්‍ය රජ පවුලේ සම්ප‍්‍රදායයන් කොහොමත් අපි දන්නා කියන දේට වඩා බෙහෝසෙයින් විචිත‍්‍රවත් වගේම රීතිගරුකයි.

රාජකීයයන්ගේ විලාසිතා කියන්නේ කවදත් විලාසිතා ලෝකයේ උල්පත් තියෙන තැනක්.

රාජකීයයන් අනුගමනය කරන ලොව පුරා ජනතාවට තවත් අපූරු අත්දැකීමක් මේ.

පසුගියදා පැවැති රාජකීය තේ පැන් සාදයේදී තරමක් පුදුම හිතෙන දෙයක් දකින්නට පුළුවන් වුණා.

මේ ගැන කතාබහටත් ලක්වුණා.

තේ පැන් සාදයට ගන්නා පෝසිලේන් භාණ්ඩ රජ පවුලේ කතුන් ඇඳසිටින ඇඳුම්වලට සමානව නිමවා තිබීමයි.

එ් එ් කතුන්ගේ ඇඳුමට සමානව මුද්‍රණය කරන ලද පෝසිලේන් භාණ්ඩ එ් එ් අයට භාවිත කළ හැකි පරිදි සකසා තිබුණා.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button