පළකල දිනය : Thu, Jun 21st, 2018

කත්ත්‍රිනා වශී වූ ලංකාවේ සුපිරි වයලීන් වැඩ්ඩාට ඉන්දියාවට ඇරයුම් !

හෝ ගානා පොකුණ, සිහින වසන්තයක් Tone Poem සංගීත අදයක්ෂක දිනේෂ් සුබසිංහ ට සුප්‍රකට ඉන්දීආනු නිලි katrina kaif ගෙන් වයලීන් වාදනයක් සඳහා ඇරුමක් ලැබී තිබුනා.

ඒ ඇගේ cd තැටියක් සඳහා වාදනයක් කිරීමට.

Rhyme Skool with Katrina Kaif මෙම CD තැටිය සඳහා සංගීත අදයක්ෂණය කරනු ලැබුවේ ලෝකප්‍රකට සංගීත නිර්මාණ කරුව්වෙකු වන A.R.Rahman විසිනි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button