පළකල දිනය : Mon, Jun 25th, 2018

මිෂෙල් දිල්හාරාගේ නිහතමානී කමට පුංචි දරුවන්ගෙන් තෑග්ගක් !

සල්සපුනා සිදූ මැලිබන් තේ “සුමිහිරි පානේ ” සමග අප අතරට එන රංගන ශිල්පී මිෂෙල් දිල්හාරාට පසුගියදා දිවුලපිටිය පින්නකැලේවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය ළමුන් විසින් උපන්දින උත්සවයක් සූදානම් කොට තිබුනා.

ඒ උත්සවයේ විශේෂත්වය තමයි ගමෙන් එකතු කොටගත් මල් වලින් සහ ඔවුන්ගේ අත්වැඩ වලින් නිම කරන ලද තෑගී ලබා දීමයි.

මිෂෙල් දිල්හාරා ගේ මාසික ආදායමින් අඩකට වඩා ඇය වෙන්කොට ඇත්තේ පාසල් ළමා නිවාස වලට අත්‍යාවශ දෑ ලබා දීමටයි.

තම පාසලේ කලක පටන් අත්‍යාවශ දෑ සපුරන මෙම රංගන ශිල්පීනියට ආර්ථික අපහසු තා වලින් පිරුණත් මෙම දරුවන් විසින් තමන් ගේ අතින් නිමවන ලද අත්කම් සහ මල්වලින් ඇය පිළිගනු ලැබුවා ඔවුන් ඇය පිළිගත් ආකාරය සඳහන් වීඩියෝවක් පහත දැක්වේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button