පළකල දිනය : Fri, Jun 29th, 2018

ස්පයිඩර් මෑන් වගේ ඇවිදින්න යකඩ සපත්තුවක් (Photos)

කොන්ක්‍රිට් කණුමත සහ ලි කණුවල ආරක්ෂිතව ඉක්මනින් ගමන් කලහැකි යකඩ වලින් තැනු පාවහන් යුගලයක් විදුලි අධිකාරිවරයෙකු විසින් නිර්මාණය කර තිබේ.

කොන්ක්‍රිට් කණු මත සහ ලි කණුමත ආරක්ෂිතව සහ ඉක්මනින් නැගිය හැකි යකඩවලින් නිර්මාණය කරන ලද පාවහන් යුගලක් නිර්මාණය කිරිමට හැටන් විදුලි පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථානයේ විදුලි අධිකාරි නිහාල් සමරකොන් මහතා සමත් වී ඇත.

විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් විදුලි රැහන් ඇදිමට සහ එහි නඩත්තු කටයුතු සදහා කොන්ක්‍රිට් කණු මත නැගිමට මෙතෙක් අනුගමනය කරනු ලැබුවේ ඉනිමගකි.

ඉනිමගක් රැගෙන යාමට තිබෙන අපහසුතාවයක් ඉනිගමක නැගීමේදි තිබෙන අනාරක්ෂිත භාවයත් ගැන අධ්‍යනයක නිරත වු විදුලි අධිකාරි නිහාල් සමරකොන් මහතා මෙම නව නිර්මාණය පිලිබදව අවධානය යොමු කර ඇත.

යම්කෙනෙකු පයින් ගමන් කරන වේගයටම මෙම පාවහන් යුගලය කොන්ක්‍රිට් කණු මත නැගිය හැකි බවත්, එම කොන්ක්‍රිට් කණු මත නගින සේවකයාට මේ තුලින් දැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබෙන බවත් නිහාල් සමරකොන් මහතා කියා සිටියි.

කිලෝවක් පමණ බරකින් යුක්ත මෙම නව නිර්මාණ පාවහන් යුගල විදුලි බල මණ්ඩලයට හදුන්වා දිමට දැනට කටයුතු කර ඇති බවත් මේ සදහා පේටන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනිමටද අවශ්‍ය කටයුතු කර ඇති බ නිහාල් සමරකොන් මහතා පැවසීය.

විදුලි අධිකාරි නිහාල් සමරකොන් මහතා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට 5 S සංකල්පය හදුන්වාදිමට කටයුතු කල නිලධාරියෙකි.

හැටන් විදුලි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයද 5S සංකල්පය යටතේ කටයුතු කරන මධ්‍යස්ථානයකි.

රංජිත් රාජපක්ෂ (හැටන් වාර්තාකරු)

  • 454
    Shares

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button