පළකල දිනය : Mon, Jul 2nd, 2018

ස්කූටරයක් අරගෙන සඳිනි ගාල්ලේ ගිහින් ගහපු පොටො කතාව මෙන්න

සඳිනි ප්‍රනාන්දු කියන්නේ මේ දිනවල නිරුපන කේෂ්ත්‍රයේ ඉහලින්ම වැජබෙන නිරුපිකාවක්.

සාමන්‍යයෙන් සඳිනි සරාගී photoshoot වලට සිටිනවා දකින්න නොලැබුණත් Colonial Motors ගෙනෙන Vespa ඉතාලි ස්කූටරය සඳහා පෙනී සිටියා. ඊට විශේෂ හේතුවක් තිබුනා.

Vespa ස්කූටරය වෙළදපොලේ වසර 70කට අධික ඉතිහාසයක් තිබෙන එකම ස්කූටරය විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්.

Style සහ Fashion මුලික කිරීමෙන් නිර්මාණය කර තිබෙන Vespa ස්කූටරය තාරුණ්‍යයට විශේෂ වූ ස්කූටරයක්.

මෙම ස්කූටරය ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා 076 36 99 555 දැන්ම අමතන්න . . .

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button