පළකල දිනය : Tue, Jul 3rd, 2018

දංකුඩ බංඩා ඉරාජ් ට, Fill T ට දුවන්න ගසයි, කවුෂිට නාකි ඇන්ටි කියයි (වීඩියෝ)

දංකුඩ බංඩා කියන්නේ දිනෙන් දිනම ගොසිප් මවන ටෙලිනාටයක්.

පසුගිය සති කීපයේ සෑම සතිඅන්ත පුවත් පතක්ම දංකුඩ බංඩා ටෙලිනාටය සඳහා ඉඩ වෙනකොට තිබුනා.

ඒ දංකුඩ බංඩා ටෙලිනාටයේ පොඩ්ඩා ගේ කතා නිසා. මේ දිනවල සමාජ ජලා වෙබ් අඩවි වල ගොඩක් කතාබහට ලක්වෙච්ච VIDEO එකක් තමයි, Fill T ගේ Malli | මල්ලි වීඩියෝව.

ඉරාජ් වීරරත්න ගේ “මම සිල් බිඳ ගත්තේ ” MUSIC VIDEO එකත් සමග පටන් ගත්ත මේ TREND එකට සමගාමීව නිපදවෙන මෙම වීඩියෝ රැල්ලට දංකුඩ බංඩා පොඩ්ඩෝ ටික රිදෙන්න උතරයක් දී තිබුනා.

ඒ ඉරාජ් වීරරත්න ලා Fill T ලා කොච්චර අත් විසිකර කර වීඩියෝ හැදුවත් , මොන Trending කිය කිය උඩ පැන්නත් තාම party යක කියන්න තියෙන්නේ ජෝති පාල ගේ සින්දු විතරයි කියමිනි.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button