පළකල දිනය : Tue, Jul 10th, 2018

බංග්ලාදේශයේ බලශක්ති සැපයුම ශ්‍රී ලාංකීක ඉංජිනේරුවන් යටතට !

බංග්ලාදේශයේ විදුලි බල සැපයුම වඩාත් විධිමත් අයුරින් පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම ශ්‍රී ලාංකීය ඉංජිනේරුවන්ගෙන් සමන්විත ලක්දනවි සමාගමට හිමිවී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ වනවිට බංග්ලාදේශය පුරා බලාගාර 8ක් හරහා ලක්දනවි සමාගම විසින් එරට බලශක්ති ඉල්ලුම සපුරාලමින් සිටින අතර තවත් එක් බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට නියමිතව තිබේ.

ලක්දනවි සමාගම විසින් බංග්ලාදේශයේ ක්‍රියාත්මක කර ඇති බලාගාර හරහා නිපදවන පූර්ණ බලශක්ති ධාරිතාවය මෙගාවොට් 860 කි.

සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකීක සමාගමක් වන ලක්දනවි සමාගම දේශීය ඉංජිනේරුවන්ගේ දැනුමෙන් සිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. බංග්ලාදේශයේ මෙන්ම තවත් රටවල් රැසක ඔවුන් විසින් සිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඒ හරහා රුපියල් මිලියන ගණනක විදේශ විනිමයක් ශ්‍රි ලංකාව වෙත උපයාදීමට ඔවුන් සමත්වී තිබේ.

කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් සහ මෙහෙයුම් වගකීම දරන්නේද ලක්දනවි සමාගමයි. මෙරට විදුලි බල ඉල්ලුම කාර්‍යබහුම අවස්ථාවන්හිදී සාර්ථකව කළමණාකරනය කිරීමට යුගදනවි බලාගාරය විශාල දායකත්වයක් සපයනු ලබන අතර එය මෙරට ඉදිකර ඇති පෞද්ගලික අංශය සතු විශාලතම බලාගාරය මෙන්ම මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී විශ්වාසදායකම බලාගාරයද වේ.

(photo – යුගදනවි 300MW බලාගාරය – කෙරවලපිටිය)

මෙරට ඉංජිනේරුවන්ගේ දැනුමෙන් දකුණු ආසියාවම ආලෝකමත්වීම ශ්‍රී ලාංකීකයින් වශයෙන් අප සියලු දෙනාටම ආඩම්බර විය හැකි කරුණකි.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button