පළකල දිනය : Wed, Jul 11th, 2018

දුක්බර කතාවක් එක්ක “නිමි” කියමින් පියුමි හංසමාලී නවතී (Photos)

කාලෙන් කාලෙට පුවත් මවන චරිතයක් විදිහට පියුමි හංසමාලී හදුන්වන්න පුළුවන්.

පුවත් මවන පියුමි හංසමාලි මේ පාරත් අමුතු වැඩක් කරලා.

ඉතින් මේපාර කරපු වැඩේ සමාජ ජාලා ඔස්සේ බොහෝ අයගේ අවදානයට ලක්වෙලා.

ඇය මුහුණුපොතේ අමුතු අමුතු සටහන් තබනවා.

ඇය සිය මුහුණුපොතේ දැමූ සටහනක් ගැන හැමතැනම වගේ කතාවෙන්න පටන් අරන්.

මේ එම සටහනයි.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button