පළකල දිනය : Fri, Jul 13th, 2018

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ක්‍රීඩා පිටිය ඉවත් කර සංචාරක පුරවරයක් !

ශ්‍රී ලංකාව සතු වඩාත්ම වාසිදායක ටෙස්ට් ක්‍රීඩා පිටිය වන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ඉවත් කිරීමේ සුදානමක් පිළිබදව වාර්තා වෙනවා.

මේ සදහා හේතුව වී තිබෙනුයේ ලෝක උරුමයක් වන ගාලු කොටුවේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ලබා ගත් තීරණයන් ය.

ගාලු කොටු පවුරේ ආරක්ෂාව සදහා, කොටු පවුර මත සහ අවට ඉදිකර තිබෙන අනවසර ඉදිකිරීම් සියල්ල ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පවසනවා.

මේ අනුව ගාලු ක්‍රීඩා පිටිය, කොටුපවුර මත ඉදිකර තිබෙන සියලූම රාජ්‍ය ආයතනද ඉවත් කිරීමට යෝජනා වී තිබේ. මෙම ඉදිකිරිම් ඉවත් කර ගාලු නගරය ලෝක උරුම නගරයක් ලෙස නම් කර සංචාරක ව්‍යාපෘතිය දියුණු කිරීම රජයේ අරමුණයි.

ගාලු කොටුව ආසන්නයේ පිහිටි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය ඉදිකිරීමේදී එවකට තිබූ රජය නිසි අවසරයක් අරගෙන නොමැති වීමත් රජයේ මෙම තීරණයට හේතුවී තිබෙන බව කියවෙන්නේ.

මේ අනුව ගාලු කොටුව තුල පවතින රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන 14 ක් ගාලු කොටුව පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කර නගරාශ්‍රිතව සුදුසු ස්ථානයන්හි එම ආයතන නැවත පිහිටවෙනු ඇත.

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අතිශය වැදගත් ක්‍රීඩා පිටියක් වන අතර ඕනැම තරගාවලියක පළමු ටෙස්ට් තරගය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වීම ශ්‍රී ලංකාව විසින් කාලයක සිට පවත්වාගෙන ආ සම්ප්‍රදායක්.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button