පළකල දිනය : Fri, Jul 13th, 2018

කලක් පුවත් මැවූ නදීෂා හේමමාලිට මව් පදවිය ?

නදීෂා හේමමාලි කියන්නේ කවුරුත් අතර ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක්.

ඉතින් නදීෂා මව් පදවිය ලබා ඇති බවට රාවයක් හැමතැනම පැතිරෙන්න අරන් තියෙනවා.

ඒ ඇය විසින් සමාජජාල මාධ්‍යයන්ට යොමු කළ ඡායාරූපයක් නිසායි.

මේ එම ඡායාරූපයයි.

Comments පලකිරීමට පහතට යන්න


Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to Top Button