පළකල දිනය : Fri, Aug 10th, 2018

රවීන්ද්‍ර රන්දෙණියගේ පුතුගේ විවාහයේ සම්පුර්ණ ජායාරූප මෙන්න !

කලා ලෝකයේ සුපිරි තරු එකතුකරගෙන සිංහල සිනමාවේ දැවැන්තයෙකු වන රවීන්ද්‍ර රන්දෙණිය පුතුගේ විවාහ මංගල්‍ය වර්ණවත් වුණු හැටි.

ජායාරූප පහතින් බලන්න.

Ravindra Randeniya son Sameera’s wedding…..Senior popular film actor Ravindra Randeniya and lyric writer Preethi Randeniya’s younger son Sameera got married to Ishani, at the Water’s Edge recently.

When Ravi aiya’s elder son Rishi who got married to Angela about 11 years back,photographing of their wedding was done by me.Sameera got married to Angela’s sister Ishani.This time photographing was done by popular photographer Dhammika De Alwis,so this time I was all free,and we had a really lovely time,singing,dancing and taking selfies with the celebrities.

Dammith and myself danced quite a lot and some were amazed with our dancing as they have not seen us dancing before.There were 10 couples who were present at the wedding of whom I have photographed their weddings. Special Thanks goes to Dammith & Windya for taking me to the wedding and to Dhammika De Alwis Photography for capturing these moments. (Dayan Witharana)

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button