පළකල දිනය : Mon, Aug 13th, 2018

මීලග ජනාධිපතිවරණ ගැන සංගක්කාරගෙන් නිල නිවේදනයක් !

“මම කවදාවත් දේශපාලනයට එන්නෙ නෑ. කොහෙත්ම නෑ” යැයි ශ්‍රී ලංකාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයකු වන කුමාර් සංගක්කාර පවසයි.

දීර්ඝ ලෙස කරුණු පැහැදිලි කර නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හෙතෙම පවසා ඇත්තේ “2020 ජනාධිපතිවරණයට මම අපේක්ෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා විවිධ පුද්ගලයන් හා මාධ්‍ය යන දෙපාර්ශවයම අදහස් දක්වා තිබුණා. දේශපාලනය කියන්නේ ඉතාම බරපතළ වෙනත් ආකාරයක වගකීමක්. පසුගිය දිනවල පැතිර ගිය ආරංචි කටකතා අදහස් සියල්ල වෙනුවෙන් මා ඔබට තහවුරු කරන්න කැමැතියි මා කවදාවත් දේශපාලනයට නොඑන බව” යැයි හෙතෙම පවසා තිබේ.

ඔහු සිය මතය ෆේස්බුක් දමා තිබ්බේ මෙසේය.

I have read with a sense of concern reports of my imminent entry into politics in Sri Lanka as a possible candidate for the presidential election in 2020.

I was also made aware of varying opinions and speculations on this from both members of the public and media. I have, by what I hear and read, been touted as a suitable candidate by some while that others have questioned my credibility and character. While respectfully appreciating the varying diverse opinions made public I would like to put to rest speculation and rumour once and for all, confirming that I do not harbour any ambitions for political office. I never have, and, with enormous certainty, I can say I never will.

I believe that politics and public service is a very serious responsibility. Public duty should always be served with accountability and integrity holding sacrosanct the public trust. I have the greatest respect for those public servants, whether elected or appointed, who are motivated by good and honourable intentions and are therefore steadfastly committed to the betterment of our country.

While I have no political ambitions, I do hope that we Sri Lankans have the patience and foresight to not only vote the best-suited and most-qualified persons into public office, but also thereafter retain patience as positive social and economic change will not be achieved overnight. I also hope that we have the strength to continuously agitate and demand integrity, accountability, transparency and respect from our elected politicians, ensuring they fully appreciate and understand they that are entrusted with our will to be exercised with responsibility in a manner that benefits all in our society equally.

Post cricket, my plan is, first and foremost, to focus on my family after many years of sacrifice on their part while I was away playing cricket around the world. I am also looking forward to the challenge of developing a second post-playing career in an exciting new phase of my life. Finally, I wish to continue to work with existing charitable partners and friends striving to help various disadvantaged sections of our community. I am forever inspired by the selfless and passionate leaders and volunteers driving these charitable organisations forward and I will try my hardest to support their wonderful efforts in meaningful and useful ways.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button