පළකල දිනය : Tue, Sep 4th, 2018

කතරගමට එන සමහර බැතිමත්හු දෙවියොත් අන්දති !

මහ බැංකුව විසින් රටේ සංසරණය වන මුදල් නෝට්‌ටු සිතාමතා හෝ අත් වැරදීමකින් හානි වූ මුදල් නෝට්‌ටු බැංකු වෙතින් මාරු කිරීම ගනුදෙනු කිරීම සඳහා කාලයක්‌ ලබා දුන් අතර මෙම කාලය දැන් අවසන් වීම නිසා රටේ ජනයාගේ අතේ ගැවසෙන ගනුදෙනු කළ නොහැකි මුදල් නෝට්‌ටු විශාල වශයෙන් ආගමික ස්‌ථාන වෙත පැමිණෙන බැතිමතුන් පිං පෙට්‌ටි වෙත දමමින් පවතී.

පවතින පාසල් නිවාඩුවත් සමග කතරගම පුදබිම වෙත පැමිණෙන බැතිමතුන් සුළු වශයෙන් විනාශ වූ මුදල් නෝට්‌ටු ද කිසිදු අයුරකින් භාවිතා කිරීමට නොහැකි මුදල් පූජා වට්‌ටි වෙත තබමින් මෙම මුදල් දේවාල වෙත ලබා දීම නිසා විශාල ලෙස හානි වූ මුදල් කතරගම දේවාලයන්හි පවතින බව කපු මහත්වරු පවසති.

කිසිදු අයුරකින් ගනුදෙනු කළ නොහැකි මෙම මුදල් පූජනීය සිද්ධස්‌ථාන වෙත ලබා දීමෙන් පෙනී යන්නේ දෙවියන් පවා රැවටීමට බැතිමතුන් වර්තමානයේ පෙළඹී ඇති බවයි.

කතරගම – කේ. ඩී. දේවප්‍රිය

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button