පළකල දිනය : Fri, Nov 2nd, 2018

මන්ත්‍රීවරුන් 115යි – එජාපෙ හා ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවට රැස්වෙයි !

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා හමුවීම සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු 01ක කාමරයට මන්ත්‍රීවරු රැස්වී තිබෙන බවත් 115කට ආසන්න මන්ත්‍රීවරු ප්‍රමාණයක් එහි පැමිණ ඇති බවත් වාර්තාවේ.

මෙහිදී ලබන 07වදා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළ බව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පැවසුවා

මීට අදළ ගැසට් නිවේදනය හැකි ඉක්මණින් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවද කථානායකවරයා සඳහන් කළා.

මෙහිදී මන්ත්‍රීවරුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව කල් දැම්මහොත් කථානයකවරයාගේ බලතල භාවිතා කර පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන් ලෙසයි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button