පළකල දිනය : Fri, Dec 28th, 2018

ආසියාවේ හොඳම සංචාරක ගමනාන්තය ශ්‍රීලංකාව

ආසියානු මහාද්වීපය තුළ සංචාරය කිරිමට හොඳම ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පත්ව තිබේ. travellemming වෙබ් අඩවිය මගින් ලොකයේ ප්‍රසිද්ධ සංචාරක බලපෑම් කරන්නන් බ්ලොග්කරුවන් හා ව්ලොගර්කරුවන්ගේන සමන්වත මණ්ඩලයක් හරහා පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමකින් ආසියාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පළමු ස්ථානය හිමිව තිබේ.

ලෝකයේ මහාද්වීප හයකින් 2019 වසරේ සංචාරය කිරිමට සුදුසුම රටවල් තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන් මෙම ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීය. සුප්‍රකට ලෝන්ලි ප්ලැනට් සඟරාව මගින් 2019 වසරේදී ලෝකයේ සංචාරය කිරීමට සුදුසුම රට ලෙස පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාව නම් කරනු ලැබීය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ අයුරින් සංචාරය කිරිම සඳහා අවස්ථා රාශියක් ඇති බවත් එසේම සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංචාරය කිරිමට අවස්ථාවක් ඇති බවත් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව හඳුන්වා දෙමින් සඳහන් කරයි

only destination to win our Judges Award and Reader Award for its respective continent, Sri Lanka is definitely one of the trendiest destinations in travel for 2019. In fact, Lonely Planet went so far as to call it the 1 place to travel in the world for 2019. And it’s really not hard to understand why: imagine a tropical island filled with culture, history, wildlife, and incredible beaches. From leopard spotting to surfing to exploring thousand-year-old UNESCO World Heritage sites, there is something for every type of traveler in Sri Lanka. And with incredibly affordable prices, it’s no wonder that tourism here has been skyrocketing lately. With so much buzz being generated, now is the time to get Sri Lanka on your list ASAP!

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button