පළකල දිනය : Tue, Jan 8th, 2019

තොරණක් වගේ ලයිට් දාගෙන ගිය සුදු බේබිට පැරෂුට්ට කරපු වෑඩේ

මුළු රටේම ඇති වී තිබෙන බස් පිස්සුව නිසා පෞද්ගලික ප්‍රවාහනයේ නිරත වෙන ඇතැම් බස් රථ විවිධ අලංකාරයන් සිදු කරමින් අමුතු රැල්ලකට හැඩ ගස්වමින් තිබෙනවා. මෙම බස් රථ අලංකාරය සඳහා යොදාගෙන ඇති ලයිට් වර්ග ඝෝෂාකාරී නාලා ශබ්ද මගීන්ට සහ මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා සෙසු රථ වලට දැඩි අපහසුතාවයක් ගෙන දෙනවා

මෙසේ බස් පිස්සුව රැල්ලට නිර්මාණය කරපු සුදු බේබී නම් බස් රථය පසුගිය දිනක බන්ඩාරවෙල නගරයෙන් ගමන් කිරීමේදී ශ්‍රි ලංකාවේ අවංක පොලිස් නිළධාරීයා වන කවුරුත් හදුනන පැරෂුට් මහතාගේ අතට හසූවී තිබෙනවා. මැති අමැතිවරුනට් පවා තරා තිරම නොබලා දඩුවම් ලබා දෙන පැරෂුට් මහතා මෙම බස් රථය පරික්ෂා කර මගීන්ට අපසුතාවයට ලක් වෙන ලයිට් වර්ග, ස්ටීකර් වර්ග නලා ශබ්ද ,සියල්ල ගලවා අධිකරණයට පෙනවන ලෙස නියෝග කර තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button