පළකල දිනය : Tue, Jan 15th, 2019

ඉතිහාසය අලුතින් ලියවේයි චීනුන් සඳමත බීජ පැල කරයි

චීනයට අයත් චැන්ජි-4 යානයෙන් සඳවෙත ගෙනගිය බීජ සාර්ථකව පැලවී දළුලා ඇතැයි එරට ජාතික අභ්‍යවකාශ පාලක මණ්ඩලය පවසයි. එය මෙතෙක් සඳමත සිදුවූ ප්‍රථම ජෛවවිද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය බව විද්‍යාඥයෝ පවසති. එමෙන්ම මෙය දීර්ඝකාලීන අභ්‍යවකාශ ගවේශනයන් සඳහා වැදගත් පියවරක් වනු ඇති බව ද පැවසේ.

මෙසේ පැල කරනු ලැබූයේ පුළුන් සහ අර්තාපල් බීජ බවත් පුළුන් ඇට පැලවී ඇති බවත් සඳහන් වේ. පොළවෙන් ගෙනගිය පස් මාධ්‍යයක බීජ පැල කරනු ලැබීය. පෘථිවියට නොපෙනෙන සඳේ අඳුරු පැත්තට යැවූ ප්‍රථම යානය චැන්ජි-4 වන අතර පසුගිය ජනවාරි 03වනදා එය සඳ මතට පතිත කරවනු ලැබිණ. මීට පෙර ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සාර්ථකව බීජ පැලකරනු ලැබූ නමුත් සඳමත එවැන්නක් සිදුකළ ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස මෙය සඳහන් වේ.

Seeds taken up to the Moon by China’s Chang’e-4 mission have sprouted, says China National Space Administration. It marks the first time any biological matter has grown on the Moon, and is being seen as a significant step towards long-term space exploration. The Chang’e 4 is the first mission to land on and explore the Moon’s far side, facing away from Earth. It touched down on 3 January, carrying instruments to analyse the region’s geology. Plants have been grown on the International Space Station before but never on the Moon. The ability to grow plants on the Moon will be integral for long-term space missions, like a trip to Mars which would take about two-and-a-half years. It would mean that astronauts could potentially harvest their own food in space, reducing the need to come back down to Earth to resupply. The Chinese Moon lander was carrying among its cargo soil containing cotton and potato seeds, yeast and fruit fly eggs. The plants are in a sealed container on board the lander. The crops will try to form a mini biosphere – an artificial, self-sustaining environment.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button