පළකල දිනය : Fri, Feb 8th, 2019

පාප් වහන්සේ පැමිණි අවස්‌ථාවේ කොළම්බියානු දැරියහෙ කතාව

එක්‌සත් එමීර් රාජ්‍යයේ සායද් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පාප් වහන්සේ දේව මෙහෙය පැවැත්වීමට පෙර ආරක්‌ෂක වැට බිඳ දමා දිව ආ කොලම්බියානු දැරිය පාප් වහන්සේගේ ඇගයීමට ලක්‌වී ඇත. මෙම දැරිය පාප් වහන්සේට ආසන්න වන අවස්‌ථාවේ ආරක්‌ෂක නිලධාරියකු ඇයව අල්ලා ගනු ලැබුවත් ඇයට ඒමට ඉඩදෙන ලෙස උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඩුබායි නගරයේ ආසන්නයේ ජීවත් වන ගබ්රියෙල් නමැති මේ දැරියගේ මව පැවසුවේ ඇය විසින් කාඩ්පතක්‌ පාප් වහන්සේට ලබාදී එය කියවන ලෙස උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි.ඩුබායි නගරයේ ආසන්නයේ ජීවත් වන ගබ්රියෙල් නමැති මේ දැරියගේ මව පැවසුවේ ඇය විසින් කාඩ්පතක්‌ පාප් වහන්සේට ලබාදී එය කියවන ලෙස උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටි බවයි.

එමීර් රාජ්‍යයෙන් පිටව යන අවස්‌ථාවේ පාප් වහන්සේ මාධ්‍ය අමතමින් තමා වෙත දිව ආ කොලම්බියානු දැරියට ආත්ම ශක්‌තියක්‌ ඇති නිසා ඇයට යහපත් අනාගතයක්‌ ඇති බව පැවසූහ. ගබ්රියෙල් නමැති මෙම දැරිය පාප් වහන්සේ රැගත් රිය ක්‍රීඩාංගණයට එන අවස්‌ථාවේ ආරක්‌ෂක වැට බිඳ දමා රිය වෙත පැමිණ තිබේ.

The incident took place on Monday afternoon shortly before the pontiff was due to say Mass for 170,000 people at the Zayed Sports City stadium. Heart-warming footage showed the girl, identified as Gabriela from Colombia, crying as she bolted form the crowd towards the Pope’s convoy. Despite being hauled back by security at the event, the Pope quickly gestured for the driver of his Popemobile to stop so he could speak to the girl. One of the guards then held her up so the pontiff could give her a blessing.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button