පළකල දිනය : Mon, Feb 11th, 2019

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළට

අද (11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට ඉන්ධන මිල සුත්‍ර කමිටුව තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් හිටි ගොසිප් වෙත ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 6කින්, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු5කින් ද, ඩීසල් ලීටරයක් රු:4කින් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රු:08 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව නවතම මිල ගණන් අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක් රු.129ක් සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් ලීටරයක් රු.152ක් වනවා.

ඩිසල් ලීටරයක නවතම මිල වන්නේ රු. 103ක් ලෙසයි. එමෙන්ම සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රු. 126ක් ලෙස ඉහළ යනු ඇති.

ඩිසල් ලීටරයක මිල රු. 9.59කින් වැඩි කළ යුතුව තිබුනත් ආණ්ඩුව විසින් මහජනතාවට සහ ප්‍රවාහන කේෂ්ත්‍රයට බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි ඩිසල් ලීටරයක් රු. 4කින් පමණක් ඉහල දැමීමට තීරණය කළ බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.

The retail prices of fuel have been increased with effect from midnight today based on the fuel pricing formula, the Finance Ministry said.Accordingly, the prices of fuel were increased as follows Petrol (Octane 92) will be increased by Rs.6 a litre and the revised price is Rs.129, Petrol (Octane 95) will now be sold at Rs.152, after an increase by Rs.5 a litre.

The price of diesel should have to been increased by Rs 9.59 in keeping with the latest global market price of crude oil, the Ministry said. However, one litre of Auto Diesel will be increased by Rs.4 and the new price would be Rs.103, while one litre of Super Diesel will be increased by Rs. 8 and the new price would be Rs.126.However, the price of Lanka Kerosene will remain at Rs. 70 per litre.

Despite the fuel price revision, the ministry said there would be no increases in transport charges.Meanwhile, the Finance Ministry said fuel prices were reviewed on the 10th of every month under the fuel pricing mechanism introduced in May 2018. When the oil prices were upwardly revised last on October 10, the price of a barrel of crude oil had gone up to US Dollar 84. It came down to USD 70 by November 2018 and it was reported to be 53 when the fuel prices were last reduced on January 10, 2019.

When the fuel prices were increased for the first time in May 2018 under the pricing formula the local selling price of Petrol was Rs 137 per liter and by now it has come down to Rs 129 per liter.The Diesel price which was at Rs 129 per litre in May 2018 has today has come down to Rs 103 a liter. However, unfortunately the bus fare, three wheeler fare and other transport charges were unreasonably increased higher percentage than the fuel price revision.Under this context, the government stresses that there is no reason for any fare increase in any of the transport or other logistics sectors on par with this latest fuel price revision.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button