පළකල දිනය : Fri, Mar 29th, 2019

පෞද්ගලික බලාගාර වලින් විදුලිය මිලට ගයි

විදුලිය අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස පෞද්ගලික බලාගාර දෙකකින් විදුලිය මිලට ගැනීමට විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ, මාතර හා සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශවල පිහිටි එම බලාගාරවලින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට මීට පෙර කැබිනට් අනුමැතිය ද හිමිව ඇති බව ය.

මින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත විදුලිය ධාරිතාව මෙගාවොට් 75කි.

මේ අතර පවතින විදුලිය අර්බුදය විසඳෙන තෙක් පෞද්ගලික ආයතනවලට විදුලි ජනන යන්ත්‍රවලින් සිය අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නා ලෙස එම ආයනතවලට උපදෙස් දුන් බව ද සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button