පළකල දිනය : Thu, Apr 4th, 2019

ලංකාවට ත්‍රිරෝද රථ ගෙන්වීම නවතයි ?

ශ්‍රි ලංකාවට ත්‍රිරෝද රථ ගෙන්වීම නැවැත්වීම පිළිබඳව ප්‍රතිප්තිමය තීරණයක් ගත යුතුව ඇතැයි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

මේ වන විට ලංකාව තුළ මිලියනකට අධික ත්‍රිරෝද රථ සංඛ්‍යාවක් පවතින බවත් ඒ අනුව මිලියනයක පමණ ශ්‍රම බලකායක් ලංකාවට අහිමි වී ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් බැලුවත් ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති බවත් සතියේ දිනවල අමතර පංති පැවැත්වීම තහනම් කළ යුතුව ඇති බවත් සඳහන් කළේය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button