ධනංජය සිරිවර්ධන ආයෙත් විවාහ වෙයි ?

රංගන ශිල්පී ධනංජය සිරිවර්ධන සහ ශෂිනි සිරිවර්ධන කියන යුවළ කියන්නේ කාගෙත් ආදරය දිනාගත්ත යුවළක්.

ඉතින් මේ දෙන්නා විවාහ වෙලා අවුරුදු 05 සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා.

ඒ වෙනුවෙන් මේ දෙන්නා ආයෙත් මංගල ඇඳුමින් සැරසුණා.

මේ ඔවුන්ගේ ඒ අපූරු ඡායාරූපයි.

Photography – STUDIO3000DF

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button