පළකල දිනය : Tue, Apr 9th, 2019

රංගන ශිල්පිණී ඉෂාරා දියණියගේ පළමු උපන්දිනය සැමරූ හැටි

රංගන ශිල්පිණී ඉෂාරා සඳමිණීගේ සහ අනුර පතිරණගේ ආදරණීය දියණිය ඉසස්යාට අවුරුද්දක් සම්පූර්ණ වුණා.

ඒ පසුගිය 07 වනදාටයි.

ඉතිං ඉෂාරා දුවගේ පළමු උපන්දිනය කලාකරුවන් කිහිප දෙනෙකුත් එකතු කරගෙන සමරලා තිබුණු ආකාරයක් අපට දැකගන්නට ලැබුණා.

මේ ඔවුන් ඒ වෙනුවෙන් කළ අපූරු ඡායාරූප එකතුවක්.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button