පළකල දිනය : Fri, Apr 12th, 2019

බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ හැරවුම් මාර්ගයේ කොටසක් ගිලා බසී

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, වර්ෂාවත් සමග මෙය සිදු ව ඇති බවයි.

එය පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව ද පාලක මැදිරි නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ ය.

පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයෙන් දුම්රිය එන්ජින් හැරවීමේ කටයුතුවලට බාධා මතු ව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button