පළකල දිනය : Wed, Apr 17th, 2019

නාමල් මන්ත‍්‍රී වැටුප පිලිකා රෝහලට පුදයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අලුත් අවුරුද්දේ සිය මන්ත්‍රී වැටුප මහරගම පිළිකා රෝහලට පරිත්‍යාග කර තිබේ.

මහරගම පිලිකා රෝහලට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ මිලට ගැනීම සදහා සංවිධානය කර ඇති අරමුදලකට මන්ත‍්‍රීවරයා විසින් මෙම මුදල් පරිත්‍යාගය සිදු කර ඇත.

එම ගෙවීම් පත‍්‍රිකාව මන්ත්‍රීවරයා විසින් සිය ටිවිටර් ගිණුමට එක් කර ඇති අතර ඊට සමාජ ජාලා පරිශීලකයන්ගේ ඉතා ඉහල ඇගයීම් ලැබෙමින් පවතී.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button