පළකල දිනය : Wed, May 8th, 2019

මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් උඩුයටිකුරු වුණු පුවරුවේ ඇත්ත කතාව

පහුගිය දවස් ටිකේ කොළඹට යන එන අය අනිත් පැත්ත හැරුණු ප්‍රචාරක පුවරුවක් ගැන කතාවෙන ඡායාරූප කිහිපයක්ම සමාජ මාධ්‍යවල හුවමාරු වෙනවා ඔබත් දකින්න ඇති. රටේ ප්‍රශ්නත් එක්ක බෝඩ් එක හයි කරපු අය අනිත් පැත්තට මේක හයි කරලා ගිහින් කියලා තමයි ගොඩ දෙනෙක් කීවේ.

මේ ගැන විස්තර හොයලා බලපු අපිට දැගන්න ලැබුණේ ඇත්තටම මේ පුවරුව ඔවුන් හිතාමතාම අනිත් පැත්ත හරවලා තිබුණේ අපි හැමෝම ආදරය කරන දිනයක් වෙනුවෙන් කියලා. ඒ ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන්.

අම්මාගේ ආදරේ වගේ සියයට සීයක්ම විශ්වාසනීය වූ ඔවුන්ගේ සේවාව ගැන ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් මේ විදියට තමන්ගේ වෙළඳ සන්නාමය උඩු යටිකරු කරමින් පෙන්වලා තිබුණේ wow lk වෙතින්.

මේ ඔවුන් හයිකරපු උඩුයටිකුරු වුණු පුවරු අද ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් නැවතත් වෙනස් කරලා තිබුණු විදිය…

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button