පළකල දිනය : Thu, Jun 6th, 2019

ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් ජනපතිට සංදේශයක්

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනාධිපතිවරයා වෙත අද (06) පස්වරුවේ විශේෂ සංදේශයක් බාර දුන්හ.

ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනාධිපති කාර්යාලයට ගොස් ජනාධිපතිවරයා වෙත මෙම විශේෂ සංදේශය බාරදී ඇත. ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ විරෝධී පිරිස සමඟ පුළුල් ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයකට එළැඹෙන්නැයිද එහි නායකත්වය ගන්නැයිද ඔවුන් සිය සංදේශය මගින් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, මහලේකම් දයාසිරි ජයසේකර, මහින්ද සමරසිංහ, ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, දුමින්ද දිසානායක, මහින්ද අමරවීර, ෆයිසර් මුස්තාපා, රංජිත් සියඹලාපිටිය, ලසන්ත අලගියවන්න, වීරකුමාර දිසානායක, දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල, මොහාන්ලාල් ග්‍රේරු, ශාන්ත බණ්ඩාර සහ ශ්‍රීයානි විජේවික්‍රම යන මන්ත්‍රීවරු සංදේශය බාරදීමේ අවස්ථාවට එක්වූහ.

A group of parliamentarians of the Sri Lanka Freedom Party have presented a special letter to President Maithripala Sirisena requesting him to contest in the upcoming presidential election. They have requested him to take the lead in forming a broad alliance with the anti-UNP groups in view of the elections.

Parliamentarians Senior Vice President of SLFP Nimal Siripala de Silva, SLFP Chief Secretary Dayasiri Jayasekara, Mahinda Samarasinghe, Sarath Amunugama, Duminda Dissanayake, Faiszer Musthapha, Ranjith Siyambalapitiya, Lasantha Alagiyawanna, Weerakumara Dissanayake, MP Dushmantha Mithrapala, Sriyani Wijewickeme, Mohan Lal Grero, Shantha Bandara had submitted this letter to the President at the Presidential Secretariat this afternoon

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button