පළකල දිනය : Wed, Jun 19th, 2019

සංසාරේ පතාගෙන ආපු පුරුද්දට නිවන සොයා යන පුංචි හාමුදුරුවන්

පින්බර පොසොන් පොහොය දා බුද්ධ ශාසනයට තම පුතු දායාද කර උතුම් දෙමාපිය යුවලක් ගැන අපුරු පුවතක් පසුගියදා වාර්තාවුණා.

සංසාරේ පතාගෙන ආපු පුරුද්දට නිවන සොයා යන පුංචි හාමුදුරුවන් මහණ කිරීම සඳහා ඒ ගමනට රුකුලක් වුණු දෙමාපියන් දුන් සහාය අපමණය.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයේ මේ අයුරින් පළ වුණා.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button