පළකල දිනය : Wed, Jun 26th, 2019

අවුරුදු 40ක් පන්සලට දානේ ගෙනාපු ඉස්මත්

සිංහල මුස්ලිම් ජාතීන් පිළිබඳව බොහෝ සෙයින් කතාවෙන්න පටන් ගත්තේ පසුගිය පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ සිද්ධියත් සමගයි.

මේ නිසා අපේ රටේ ජාතීන් අතර අසමගිය වර්ධනය වෙන්න පටන් ගත්තා.

හැබැයි අපි මේ කියන්න යන කතාව මීට බොහෝ සෙයින් වෙනස් කතාවක්.

ඒ එක් හිමිනමක් මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුගේ අවමගුලකට සහභාගී වූ අවස්ථාවක්.

ඒ ඌවතැන්නේ සුමන ස්වාමීන් වහන්සේයි.

උන්වහන්සේ එම අවසන් ගමන් ගිය මුස්ලිම් ජාතිකයාගේ ඡායාරූප කිහිපයක් එක්කොට පවසා තිබුණේ “මගේ පන්සලේ අවුරුදු 40ක් දානේ ගෙනාපු ඉස්මත් මරණයට පත්වුණා. ඔහු මුස්ලිම්වරයෙකි. ඔහුට නිවන් සැප ලැබේවා” යනුවෙන්.

මේ එම සටහනයි.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button