පළකල දිනය : Sat, Jul 6th, 2019

ප‍්‍රධාන සමාගමක රිලෝඩ් කාඩ් විකිණීම නතර කරයි

දිවයිනේ ප්‍රධානතම ජංගම දුරකථන ආයතනයක පෙර ගෙවුම් කාඩිපත් අලෙවි කිරිම නාවලපිටිය සහ හැටන් නගරයේ ව්‍යපාරිකයන් (04) සිට තාවකලිකව නතර කර ඇත.

එම සමාගම විසින් පෙර ගෙවුම් කාඩ් පත් අලෙවි කිරිමේදි සහ රිලොඩ් කිරිමේදි පෙර ගෙවුම් කාඩ්පත් වෙළදුන්ට 6% කොමිස් මුදලක් ලබා දි ඇති අතර එම වට්ටම (03) සිට 4% දක්වා අඩු කිරිමට විරෝධය පාමින් එම සමාගමට අයත් කාඩ්පත් අලෙවි කිරිම සහ රිලෝඩ් කිරිම තාවකාලිකව නතර කර ඇත.

අදාල ජංගම දුරකථන සමාගම විසින් කිසිදු දැනුම් දිමකින් තොරව තමන්ට ලබාදුන් කොමිස් මුදල අඩු කර ඇති බව එම පෙරගෙවුම් කාඩ් පත් අලෙවි කරන ව්‍යපාරිකයන් කියා සිටියි.

අදාල සමාගමට අයත් පෙර ගෙවුම් කාඩ්පත් වෙළදුන් අලෙවි නොකරන නිසා එම සමාගමට අයත් පෙර ගෙවුම් පැකේජ භාවිතා කරන පාරිභොගිකයන් දැඩි අසිරුතාවයට පත් වි ඇත.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ
Source – Lanka C News

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button