පළකල දිනය : Thu, Jul 18th, 2019

පාස්කු සිද්ධියෙන් පසුව ලංකාවට පැමිණි විශාලතම සංචාරක නඩය

අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරිදා සිද්ධියෙන් පසු ශ්‍රි ලංකාව තුල සංචාරම කර්මාන්තය මුලුමනින්ම බිඳ වැටුනා. සිද්ධියෙන් විදේශිකයින්ද සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නැතිවුනා. ඒ හේතුවෙන් එදින වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුල සිටි විදේශිකයින්ද තම සංචාර අතරමග නතර කර තම රටවල් බලා පිටත් වුනු අතර ඒ වනවිට මෙරටට ඒමට සූදානම්ව සිටි සංචාරක නඩ සියල්ලක්ම තම සංචාර නතරකර දමා සංචාරයන් සඳහා වෙනත් රටවල් තෝරාගනු ලැබුවා.

පාස්කු සිද්ධියෙන් මාස දෙකට පමණ නැවතත් කෙමෙන් කෙමෙන් විදේශීය සංචාරකයින් අප රට කරා මේ වනවිට එමින් පවතිනවා. ඒ අනුව ප්‍රහාරයෙන් පසුව පැමිණි විශාලතම සංචාරක නඩය පසුගිය සතියේ දිවයිනට පැමිණියා.

මොවින් ඉන්දීය ජාතිකයින් වූ අතර 40ක පමණ පිරිසක් මෙම කණ්ඩායමට ඇතුලත් වුනා. විශේෂයක් වන්නේ මෙම ඉන්දීය ජාතිකයින් සියල්ලම තේරවාද බෞද්ධයින් වීමයි. TourTub Ceylon නැමති සංචාරක ආයතනය මොවුන් මෙරටට ගෙන්වීම සහ සංචාරය සඳහා දායක වුනා. කෙමෙන් නැවතත් හිස ඔසවන අප රටේ සංචාරක කර්මාන්තයට මෙවන් කණ්ඩායම් රුකුලක් වනු ඇතැයි අපද විස්වාස කරමු.

මලින් සමරසේකර

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button