පළකල දිනය : Mon, Jul 22nd, 2019

කුනු කන්ටේනර් කථාව

2013 /07/ 11 දින එවකට මුදල් ඇමතිව සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් අංක1818-30 දරණ ගැසටිටුව එනමි (Commercial Hub Regulations) මගින්,

රේගු ආඥා පනත (Customs Ordinance), විනිමය පාලන පනත (Exchange Control Act) සහ ආනයන හා අපනයන පාලන පනත (Import and Export Control Act ) යන රටෙි ප්‍රබලම පනත් තුනක්ම අභිබවා යන පරිදි මෙරටට භාණ්ඩ ආනයනය මෙන්ම අපනයනයද කිරීමට අවශ්‍ය වන නීතිමය තත්වයක් රට තුල ගොඩ නැගීය.
එමගින් ඉහල ආදායමක් රටට ලබා ගැනීම ඉලක්කය වුවත් එලෙස ගෙන්වනු ලබන භාණ්ඩ සැකයක් ඇතිවුවහොත් හැර රේගු පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම එම ගැසට්ටුවෙන් නීතියෙන්ම වලකා ඇත..

එම නිසා මෙම Hub Operations කිසිදු රේගු පරීක්ෂාවකින් තොරව සිදුවෙි.
මෙම කුණු කන්ටෙිනර් තොගය අසුවන්නේද එම ගණයටය.
එබැවින් රේගුව මෙි ආනයනයන්ට කිසිදු ආකාරයකින් වග කිව යුතු නොවෙි.. පහතින් එම නීති රීති පලවෙි .

පරාක්‍රම බස්නායක
හිටපු රේගු අධ්‍යක්ෂ..

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button