පළකල දිනය : Wed, Nov 27th, 2019

නව ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දිවුරුම් දෙයි

නව රජයේ රාජ්‍ය ඇමැතිවරු හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු දිව්රුම්දීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී මීට සුළු මොහොතකට පෙර ආරම්භ වුනා.

ඒ අනුව පළමුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබීය.

ඒ අනුව දැනට දිවුරුම් දෙනු ලැබු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මෙසේය,

01.චමල් රාජපක්ෂ – රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

02.වාසුදේව නානයක්කාර – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

03.ගාමිණි ලොකුගේ – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

04.මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

05.එස් බී දිසානායක – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

06.ජොන් සෙනෙවිරත්න – ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

07.මහින්ද සමරසිංහ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

08.සී.බි.රත්නායක – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

09.ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

10.සුසන්ත පුංචිනිලමේ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිපාන ව්‍යවසාය රාජ්‍ය අමාත්‍ය

11.අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ හා පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

12.සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – ඡාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

13.ප්‍රියංකර ජයරත්න – දේශිය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

14.රංජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

15.මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – විදුලිබල රාජ්‍ය අමාත්‍ය

16.දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

17.රෝහිත අබේගුණවර්ධන – බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය

18.දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

19.ලසන්ත අලගියවන්න – රාජ්‍ය කළමනාකරණ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

20.කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

21.අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

22.තිලංග සුමතිපාල – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

23.මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා – මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

24.විජිත බේරුගොඩ – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

25.රොෂාන් රණසිංහ – මහවැලි සංවර්ධන හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

26.ජානක වක්කුඹුර – අපනයන කාෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

27.විදුර වික්‍රමනායක – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය

28.ෂෙහාන් සේමසිංහ – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

29. කණක හේරත් – වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

30.දිලුම් අමුණුගම – ප්‍රවාහන හා සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

31. ලොහාන් රත්වත්තේ – මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

32. විමලවීර දිසානායක – වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය

33.ජයන්ත සමරවීර – පරිසර රාජ්‍ය අමාත්‍ය

34.සනත් නිශාන්ත පෙරේරා – ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය

35.තාරක බාලසුරිය – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු
01.නිමල් ලන්සා – ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

02.කංචන විජේසේකර – ධීවර හා ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

03.ඉන්දික අනුරුද්ධ – රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් පාලන හා පළාත් සභා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button