පළකල දිනය : Sun, Jan 12th, 2020

ලේක්හවුස් ආසන්නයේ අක්කර 06ක් චීනයට

කොළඹ නගරයේ ඩොලර් බිලියනයක ආයෝජන දෙකක් එළඹෙන පෙබරවාරි මාසයේදී සිදුකිරීමට නියමිත බව ආයෝජන මණ්ඩල වාර්තා කියයි.

මිලියන 900ක ආයෝජනයක් චීනයේ ෂැංග‍්‍රිලා සමූහ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ ආයතනයක් ලෙසින් ද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක ආයෝජනයක්ද මෙහිදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

එම ආයෝජන වෙනුවෙන් ද ලේක්හවුස් වටරවුම ආසන්නයෙන් පිහිටි අක්කර 06ක භූමි කොටසක් වසර 99ක කාලයකට බදු පදනමින් ලබාදීමට නියමිත යැයි ද සඳහන් වේ.

මෙම ආයතන ආරම්භය වෙනුවෙන් දැනටමත් ඩොලර් මිලියන 100ක මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජනය කර ඇති බව ආයෝජන මණ්ඩලය කියයි.

මෙහි පළමු පියවර ඩොලර් මිලියන 500ක මිශ්‍ර ව්‍යාපෘති ලෙස හෝටල් නිවාස වෙළඳ සංකීර්ණ කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button