පළකල දිනය : Fri, Jan 24th, 2020

පාර්ලිමේන්තුවට බාර දුන් හඬපට ආපසු ගත්තා

තමන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවට භාර දුන් දුරකතන සංවාද හඬ පට කීපය ආපසු ලබා ගත් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා පැවසීය.

තම නීතිඥයන්ගේ උපදෙස් මත ඒවා නැවත ලබා ගත්තේ යයිද ඔහු සඳහන් කළේය.

දුරකතන සංවාද 1500ක් පමණ ඇතුළත් සංයුක්ත තැටි 06ක් තමා පාර්ලිමේන්තු මැන්සාඩ් අංශයට භාර දුන් බවත් පසුව කම නීතීඥයන්ගේ උපදෙස් පරිදි ඒවා නැවත ලබාගෙන පුද්ගලික ස්ථානය සුරක්ෂිතව තැබීමට පියවර ගත් බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මෙම දුරකතන සංවාද තමාට අවාසි වන ආකාරයෙන් නඩු කටයුතුවලදී භාවිතා කිරීමට ඉඩ තිබෙන නිසා නීති උපදෙස් මත මෙම කටයුත්ත සිදු කළ බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ අතර රාමනායක මහතා ලබාදුන් හඬ කිහිපයක් ආපසු ඉල්ලා ගෙනගිය බව පාර්ලිමේන්තු වේත‍්‍රධාරියා කියා සිටියේය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button