පළකල දිනය : Thu, Feb 13th, 2020

ශ‍්‍රී ලංකාවේ න්‍යාෂ්ටික බලාගාරයක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ න්‍යෂ්ටිකබලාගාරයක් ඉදි කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින රුසියානු තානාපති යූරි මැටේරි සඳහා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වැඩි වෙන බලශක්ති ඉල්ලුම හේතුවෙන් මෙම හැකියාව ඇති වී තිබෙන බවද ඔහු පවසයි.

රුසියානු වෙබ්අඩවියත් සමග අදහස් පළ කරමින් කොළඹ සිටින රුසියානු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

පරිසරදූෂණයෙන් තොර බලශක්තියට ශ්‍රී ලංකා රජය කැමැත්තක් දක්වන බවත් දැවි තෙල්, ගල් අඟුරු, ගෑස් භාවිතයෙන් විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභවයන්ට යොමුවීමට ශ්‍රී ලංකාවක් අවධානය යොමු කර ඇති බවත් තානාපතිවරයා සදහන් කරයි.

එනිසා දිගුකාලීන ක්‍රමයක් ලෙසන්‍යෂ්ටිකබල ශක්තිය භාවිතා කිරීමට හැකි බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබේ.

දැනටමත් ඒ සඳහා උත්සාහයක් ආරම්භ කර ඇතැයි ද ඔහු තවදුරටත් පවසා ඇත.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button