පළකල දිනය : Thu, Feb 13th, 2020

යුද හමුදාව මැදියත් වෙයි.. සහල් මාෆියාව බිදී

ගෙවුණු සති දෙකක කාලය තුළ යුද හමුදා මැදිහත් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ගොවීන්ගෙන් වී කිලෝ ලක්ෂ තිස් තුනක පමණ ප්‍රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇත.

මෙරට ක්‍රියාත්මක සහල්මාෆියාව බිඳදැමීමේ අරමුණින් යුධහමුදා මැදිහත් වී මෙම වී මිලදී ගැනීමේ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක වෙයි.

රට පුරා පිහිටි සියලු ආරක්ෂක මූලස්ථානනග මැදිහත්වීමෙන් මෙම කටයුත්ත සිදු කෙරේ.

වී වලට සහතික මිලක් ලබාදීමත් ගොවියාට උපරිම මිලක් ලබාදීමට මෙහිදී අරමුණු කර ඇත.

වී අලෙවි මණ්ඩලය සතු ව පවතින ගබඩා තිස්අටක් යුදහමුදාව විසින් අලුත්වැඩියා කර තිබේ.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button