පළකල දිනය : Fri, Feb 14th, 2020

ඒකකයක් ගන්නේ 24යි.. විකුණන්නේ 16යි

මේ වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අඩු මිලට පාරිභෝගිකයන්ට විදුලිය විකිණීම නිසා විශාල පාඩුවක් ලබන බව ඇමැති මහින්ද අමරවීර සඳහන් කරයි.

වැඩි මිලට විදුලිය ලබාගෙන අඩුමිලට පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමෙන් මෙසේ පාඩුවක් ලබන බවද ඇමතිවරයා පැවසීය.

කෙසේ නමුත් ඒ තරම් පාඩුවක් ලැබුවද විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමේ කිසිදු අදහසක් නැතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

අද වන විට ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 30% දක්වා අඩුවී ඇතැයිද පැවසූ ඇමැතිවරයා ඉතිරි විදුලි අවශ්‍යතාවය තාප විදුලියෙන් සපයන බවද සඳහන් කළේය.

විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගන්නේ රුපියල් 24ක මිලකට වුවත් ඒවා පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්නේ රුපියල් 16 ක මිලකට බවත් ඔහු පැවසීය.

මෙරට අඩු ආදායම් පවුල් සඳහා විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 2.60 බැගින් ලබාදෙන බවත් ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button