පළකල දිනය : Sat, Feb 15th, 2020

අපූරු තීන්දුව

ව්‍යාපාරයක් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන නොයන්නේ නම්කාන්තාවක්ගණිකාවෘත්තිය යෙදීම මෙරට නීතියඅනුව වරදක් නොවන බව කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.

එසේ පවසමින්පොලීසිය විසින්නඩු පවරන ලද තායිලන්තජාතික කාන්තාවක්පසුගිය 13 වැනිදා අදාලචෝදනාවලින් නිදහස් කරන ලදී.

විනිසුරුවරයාඑහිදී කියා සිටියේ ව්‍යාපාරයක් ලෙසකාන්තාවන්ගණිකාවෘත්තියේ යොදවා මුදල් උපයන්නේ නම් පමණක්ගණිකාවෘත්තියේ නිරතවීම යෙදවීමචෝදනාගොනු කළ හැකි වුවත් එසේ නොමැතිවකාන්තාවන්ගණිකාවෘත්තියේ යෙදී තම ජීවිකාව ගෙන යන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකානීතික්‍රමය අනුව නඩු පැවරිය නොහැකි බවයි.

කෙසේ නමුත්ගණිකානිවාසයක් පවත්වාගෙන යාම යන්නේ නම් එයගනිකාවෘත්තිය ව්‍යාපාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන්නඩුපැවරිය හැකි බවද ඔහු සඳහන් කරනු ලැබීය.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button