පළකල දිනය : Sat, Feb 22nd, 2020

රන්ජන්ගේ හඩපට සැසදෙයි. වැලිකඩ පදිංවිය ස්ථිරයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක සහඅධිකරණ විනිසුරුවන් කිහිපදෙනකු සමග සිදු කර ඇති දුරකතන සංවාද වල ඇත්තේ ඔහුගේම කටහඩ බව තහවුරු වී තිබේ.

රසපරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වන ලද හඩපරීක්ෂණවලදී මේ බව තහවුරු වී ඇත.

අදාළ හඩපට වල ඇති කටහඩවල් සහ රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගෙන් ලබාගත් කටහඩ සාම්පල දින කිහිපයක් තිස්සේ සංසන්දනය කරපරීක්ෂණ කිරීමෙන් පසුව මේ බව තහවුරු කරගෙන තිබේ.

මේ සම්බන්දයෙන් රසපරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසන් වාර්තාව මේ වන විටත් සකස් කර ඇති අතර එය අද දිනයේඅධිකරණයට භාර දීමට නියමිතව ඇත.

ඔබගේ අදහස් උදහස් එක්කරන්න

Back to Top Button